Het Fidugius Financial Report Manual

Why

do companies already use it?

De dynamiek van financiële verslaggeving

Wet- en regelgeving Bedrijfsprocessen Medewerkers Fusies en overnames

De dynamiek zonder Financial Report Manual

De doelstellingen van financiële verslaggeving zijn, onder andere, om het management te informeren over de (geconsolideerde) resultaten in een bepaalde periode. Management vergelijkt de resultaten met budgetten, voorgaande periodes, tussen werkmaatschappijen onderling en verifieert posities om uiteindelijk beslissingen te nemen. Informatiesystemen binnen een organisatie ondersteunen het proces van vastlegging en rapportage. Echter, wat bij veel organisaties ontbreekt zijn richtlijnen, procedures, definities en instructies om medewerkers inzicht te geven in de wijze waarop transacties en posities verantwoord dienen te worden en rapportage dient plaats te vinden. Bedrijfsspecifieke richtlijnen bieden consistentie, zorgen voor naleving en continuïteit om de betrouwbaarheid van informatie binnen een efficiënt financieel rapportage proces te garanderen.
https://fidugius.nl/wp-content/uploads/2019/01/consistentie-icon.svg
Consistentie Ondubbelzinnige registratie van transacties en posities.
https://fidugius.nl/wp-content/uploads/2019/01/naleving-icon.svg
Naleving Transacties en posities registreren in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
https://fidugius.nl/wp-content/uploads/2019/01/continuiteit-icon.svg
Continuïteit Juiste en volledige bron van actuele informatie waarborgt de kennis binnen de organisatie.
https://fidugius.nl/wp-content/uploads/2019/01/toegankelijkheid-icon.svg
Toegankelijkheid Gemakkelijke navigatie en onderlinge verbanden zorgen voor een gebruiksvriendelijke ervaring.
https://fidugius.nl/wp-content/uploads/2019/01/verantwoordelijkheid-icon.svg
Verantwoordelijkhied Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk de inhoud van de verslaggeving.
Alle financiële rapportages worden opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten of het nu gaat om IFRS, Dutch GAAP of een interne kpi. Deze uitgangspunten worden toegepast op transacties en posities in grootboekrekeningen, kostenplaatsen, rapportageregels, mutatie overzichten en de interne of externe verantwoording zelf. De digitale van Fidugius, het Financial Reporting Manual, garandeert een correcte toepassing te allen tijden.

What

is it?

Het Financial Reporting Manual van Fidugius is ontwikkeld door accountants en specialisten op het gebied van financiële rapportage en heeft alle functionaliteit om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
In één oogopslag de informatie die op dat moment relevant is voor de gebruiker met het overzichtelijke dashboard.
Een gestructureerd overzicht van de waarderingsgrondslagen die van toepassing zijn op uw organisatie met de mogelijkheid om eenvoudig oude en nieuwe grondslagen op te vragen
Heldere richtlijnen die de praktijk van uw organisatie weerspiegelen, inclusief relevante voorbeelden en verwijzingen naar rekeningen accounts. versiegeschiedenis en interactieve mogelijkheden voor Q&A.
Een ondubbelzinnige definite van het doel van elk account ondersteund met voorbeelden, instructies en verwijzingen. Taxonomieën worden gebruikt om items te definiëren en presenteren, waardoor onderhoud (en hyperlinks) overbodig is.
In één oogopslag de informatie die op dat moment relevant is voor de gebruiker met het overzichtelijke dashboard.
Een gestructureerd overzicht van de waarderingsgrondslagen die van toepassing zijn op uw organisatie met de mogelijkheid om eenvoudig oude en nieuwe grondslagen op te vragen
Heldere richtlijnen die de praktijk van uw organisatie weerspiegelen, inclusief relevante voorbeelden en verwijzingen naar rekeningen accounts. versiegeschiedenis en interactieve mogelijkheden voor Q&A.
Een ondubbelzinnige definite van het doel van elk account ondersteund met voorbeelden, instructies en verwijzingen. Taxonomieën worden gebruikt om items te definiëren en presenteren, waardoor onderhoud (en hyperlinks) overbodig is.
Uiteraard is onderhoud aan de Financial Reporting Manual verzekerd van adequate controles en versie beheer. Hoe we dit doen? Informeer geheel vrijblijvend bij Matthijs op +31 (0)6 4390 2651 of mail via m.dijkema@fidugius.nl. U kunt hem ook vragen voor een demo of quick scan van uw organisatie.

How

does it work?
De Financial Reporting Manual is een online gebruikersvriendelijke informatiebron.
Gebruikers
 1. Actuele informatie
 2. Gemakkelijke toegang en navigatie
 3. Relaties en verbanden
 4. Interactief
 5. Het juiste detailniveau
 6. Huisstijl van de organisatie
Eigenaren
 1. Moeiteloos onderhoud
 2. Archief en geschiedenis
 3. Interne controles
 4. Periodieke updates
 5. Ondersteuning door Fidugius
Fidugius heeft het Financial Accounting Manual ontwikkeld op basis van MicrosoftTM SharePoint®. SharePoint wordt vaak gebruikt door organisaties als hun intranet of portal om informatie te delen. Het Financial Reporting Manual kan eenvoudig in die omgeving worden opgenomen. Dientengevolge zijn geen extra IT-investeringen vereist en is een snelle implementatie verzekerd.
Installatie kan op eigen SharePoint servers of Office 365 zijn. Een ander belangrijk voordeel is dat de branding van de organisatie wordt toegepast, waardoor het herkenbaar is voor gebruikers als de informatiebron van hun bedrijf. Het Financial Reporting Manual wordt periodiek geüpdatet om te zorgen voor continue beschikbaarheid van de oplossing voor uw medewerkers. Daarnaast wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd op basis van de roadmap die in samenspraak met onze klanten wordt bepaald.

Who

are we?
Onze missie is helder. We willen organisaties helpen om financieel complexe zaken toegankelijk te maken voor medewerkers teneinde betrouwbare informatie te genereren. Dat achter deze ‘eenvoud’ een complexiteit schuil gaat is voor hen onbelangrijk. Het feit dat ze zaken zelf in de hand hebben. Dat is belangrijk. Juist.
Fidugius who
Fidugius heeft uitgebreide kennis op het gebied van:
 1. Accounting
 2. Consolidatie
 3. Rapportage
 4. Control
De kracht van Fidugius is het alles-in-één concept met een sterke klantgerichtheid. Fidugius blinkt uit in het aanbieden van inhoud en het faciliteren van oplossingen. Sleutelwaarden hierbij zijn flexibiliteit en het vermogen om uitstekende resultaten te leveren in complexe situaties.
Since our start in 2010 we have rooted these values in our DNA
Make it work
Reliable Excellence Always
Solving Complexity
Het opstellen van de inhoud voor het Financial Reporting Manual dat meer is dan alleen boekhoud regels, maar dat alle aspecten van financiële administratie en rapportage bevat. We hebben voorbeelden en best practices van verschillende bedrijfstakken om bedrijfsspecifieke informatie te garanderen.
We hebben veel ervaring in
 1. Inrichten van financiële (management) rapportages.
 2. Assisteren bij de verantwoording van complexe posities en transacties, bijvoorbeeld fusies en overnames of omzetverantwoording.
 3. Converteren van Dutch GAAP naar IFRS of US GAAP en toepassen van nieuwe boekhoudregels.
 4. Opstellen van de jaarrekening en opzetten van een standaard rekeningschema.
 5. Verbeteren van het financiële rapportage proces (fast close).
Wilt u onze ervaring zelf ervaren? Connect met Matthijs Dijkema op +31 (0)6 4390 2651 of mail hem m.dijkema@fidugius.nl. Of liever een demo of quickscan boeken?

When

to ask for a Demo or Quickscan? And what is it?
Tijdens onze Demo doorlopen we samen het Financial Report Manual en spreken we uw vragen door. Bij een Quickscan maken we aan de hand van de door u ter beschikking gestelde informatie een vrijblijvende inschatting om deze te actualiseren of aan te vullen.
Welke vragen er vooral spelen bij organisaties die een Demo of een Quickscan aanvragen?
01 arrow down
We denken alles onder controle te hebben. Het vraagt echter veel tijd.
Met het Financial Reporting Manual is alle benodigde informatie direct beschikbaar voor medewerkers.
02 arrow down
De complexiteit van verslaglegging blijft toenemen.
Met het Financial Reporting Manual wordt tijdig gecommuniceerd over aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving.
03 arrow down
De impact van een fusie of overname is voor ons enorm.
Het Financial Reporting Manual bevat alle informatie om medewerkers van nieuwe bedrijfsonderdelen snel kennis te laten nemen van de rapportages.
04 arrow down
Veranderingen in de markt beïnvloeden onze bedrijfsprocessen.
Onderhoud aan het Financial Reporting Manual is eenvoudig en speelt in op de veranderende marktomstandigheden.
Wij zijn aan het eind van onze website informatie. Heeft u voldoende informatie? Dat zou mooi zijn. Wilt u dieper ingaan op de Financial Report Manual of heeft u vragen? Connect dan met Matthijs Dijkema op +31 (0)6 4390 2651 of mail hem m.dijkema@fidugius.nl. Een demo of quickscan boeken?